Farský šachový turnaj – 4. ročník 2017

Dňa 4. 2. 2017 usporiadali Rímskokatolícka farnosť Dúbravka v spolupráci so šachovým klubom Dúbravan v poradí už 4. ročník Dúbravského Farského šachového turnaja, ktorý sa konal pod záštitou pána farára Mgr. Miroslava Bederku. Tento rok sa mohlo podľa propozícií prihlásiť maximálne 40 záujemcov, K tomuto obmedzeniu sme sa rozhodli pristúpiť po dlhom uvažovaní nad charakterom turnaja v súvislosti s kapacitou miestností v Centre rodiny.

O tento turnaj je totiž každý rok veľký záujem, ale ak ho nechceme presunúť do úplne „verejných“ priestorov s väčšou kapacitou, čím by nutne stratil „ farský charakter“ tak sme sa k tomuto kroku museli odhodlať. Aj tento rok sme mohli uvítať „cezpoľných“ Tentokrát z Hlohovca a Tomášova. Konečný počet hrajúcich sa napokon ustálil na čísle 42.
Na prvom miestne skončil mladý talent Ondrej Vadila zo šachového klubu ŠK Slovan Bratislava, na druhom miestne sa umiestnil hráč nášho klubu Štefan Ďurovka a trojicu uzatváral hosť z Hlovovca a hráč ŠK Hlovovec, Bystrík Tupý. Kedže tento turnaj je zaujímavý najmä snahou zapojiť čo možno najviac mimoklubových hráčov, ktorí si takto môžu zmerať svoje sily s aktívnymi klubovými hráčmi, treba spomenúť aj trojicu najlepších neregistrovaných hráčov. Ako prvý v tejto kategórii skončil Martin Gerboc, na druhom mieste skončila Zuzana Skachová a na treťom jej syn Ľubomír Skach. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.
Náš klub mal na tomto turnaji hojné zastúpenie jedenástich hráčov. Okrem prvého miesta Štefana Ďurovku sme z celkového počtu 43 možných umiestnení získali štvrté miesto, ktoré obsadil Jozef Benci, šieste miesto, ktoré vybojoval Tomáš Laho, siedme miesto s Richardom Cepkom. Ostatní naši hráči sa umiestnili od ôsmeho miesta do 23 miesta.
Gratulujeme najmä aj našim najmladším zverencom, ktorí sa umiestnili na peknom 14, 20 a 23 mieste. V poradí Milan Gál, Tibor Gregor Žáčik a Maroš Adamec.
Tento turnajový formát si našiel svoje stále miesto v povedomí našej šachovej aj nešachovej komunity preto sa už teraz tešíme na jeho nasledujúci ročník 2018.

Milan Belák