Farský šachový turnaj – 3. ročník 2016

 

Dňa 6. 2. 2016 usporiadali Rímskokatolícka farnosť Dúbravka v spolupráci so šachovým klubom Dúbravan v poradí už 3. ročník Dúbravského Farského šachového turnaja, ktorý sa konal pod záštitou pán farára Mgr. Miroslava Bederku. Na turnaj sa prihlásilo rekordných 78 hráčov okrem dúbravskej farnosti aj z Trenčína, Banskej Bystrice, Dubnice nad Váhom a Košíc. Mali sme prihlasených aj účastníkov pochádzajúcich mimo našej krajiny, konkrétne z Poľska,  zo Srbska a z Ukrajiny.

Podľa propozícii turnaja sme počítali v Centre rodiny s max. kapacitou 44 účastníkov. Keďže sme chceli vyhovieť čo najväčšiemu počtu účastníkov, tak sa nám podarilo rozšíriť kapacitu až na takmer 80.  Chceli by sme poďakovať starostovi Dúbravky RNDr. Martinovi Zaťovičovi za podporu, takže sme si mohli zapožičať stoly a stoličky z inej budovy. Ďakujeme aj šachovému klubu Tatran Dúbravka, ktorý nám poskytol šachový materiál, aby sme mohli začať turnaj.  

Ráno od 8:00 začali postupne prichádzať prihlásení účastnicí na prezentáciu. Napokon nás hralo o niečo menej – zaregistrovalo sa 68 hráčov. Tento rok sme ešte pred oficiálnym otvorením turnaja založili novú tradíciu – fotenie. Skúsený fotograf a farník Jozef Zvardoň, ktorému sa týmto tiež chceme poďakovať, sa postaral o profesionálne snímky. Samotný turnaj sme otvorili za účasti p. starostu RNDr. Martina Zaťoviča, a p. farára Mgr. Miroslava Bederku s ktorým sme sa spoločne na úvod pomodlili Otčenáš a Sláva Otcu. Následne po úvodných slovách riaditeľa turnaja Mgr. Milana Beláka sa slova ujal Mgr. Mgr. art. Ladislav Šipeky, FA, hlavný rozhodca turnaja a účastníkov oboznámil s pravidlami šachu pre tento turnaj.

A konečne sme mohli začať súťažiť. Na účastníkoch bolo vidno radosť a zanietenie pre túto kráľovskú hru. Hralo sa v troch miestnostiach. V najmenšej miestnosti hrali účastníci s najvyšším počtom získaných bodov, spravidla išlo už o skúsených hráčov šachu, ktorí svoje umenie prezentujú aj na iných šachových podujatiach, píšeme spravidla, vzhľadom k viacerým prekvapeniam , keď sa do tejto “siene slávy” prebojovali aj hráči, ktorí šach nehrajú “profesionálne”.  V ďalších dvoch miestnostiach hrali ostatní nadšenci šachu. Zvládnuť  rozhodcovanie troch miestností naraz je neľahká úloha preto sme sa rozhodli posilniť o  ďalšieho rozhodcu Petra Lukáča a aj tak bolo čo robiť. Ak povieme, že sme sa až zapotili tak nebudeme ďaleko od pravdy :-). Všetko , ale napokon dobre dopadlo, až na niekoľko menších “rozhodcovských rébusov” ktoré náš skúsený rozhodca Ladislav Šipeky musel rýchlo a profesionálne rozlúsknuť. Stávalo sa, že o vyrovnanej partii medzi silnými hráčmi niekedy rozhodovali iba sekundy a minimálne v jednom prípade doslova jedna sekunda! Hralo sa totiž švajčiarským systémom s časom 10 minút pre každého hráča.

Aby sme vyšli v ústrety všetkým účastníkom, deťom,  skôr narodeným, dámam, priateľom šachu, ktorí hrajú len tak doma pre radosť, vymysleli sme katogórie šité na mieru každého účastníka. Konkrétne sa súťažilo v hlavnej kategórii v ktorej medzi sebou zápolili všetci. Nasledovala kategória, priateľ šachu, orientovaná iba na neregistrovaných šachistov, potom kategória pre ženy, v  ktorej medzi sebou súťažilo celkovo 9 žien, čo je veľká vzácnosť vzhľadom na skôr mužský charakter tohoto športu, ďalej ostala kategória pre žiakov, ktorá ohraničovala školopovinné deti a napokon kategória seniorov, kde súťažili skúsení “mazáci”.

Víťaztvo v hlavnej kategórii so ziskom 7,5 bodu z 9 možných obhájil  už v mladom veku skúsený hráč, pochádzajúci z Ukrajiny Dmitri Nestorenko, druhé miesto v celkovom poradí získal Ondrej Vadila, ktorý už svojimi úspechmi na seba upozornil aj v minulosti a sme presvedčený že je veľkou nádejou minimálne pre slovenský šach, tretie miesto vybojoval Daniel Chlpek, ktorí je síce ratingovo o niečo slabší ako prvá dvojica víťazov ale v tomto turnaji bojovali všetci traja úplne vyrovnane a na konci získali rovnaký počet bodov 7,5. O konečnom umiestnení preto museli rozhodnúť pomocné kritériá. Všetkým trom k víťaztvu gratulujeme.

V kategórii priateľ šachu obsadil prvé miesto Radomír Lička až zo 45 priečky a v celkovom poradí skončil na vynikajúcom ôsmom mieste so ziskom 6 bodov. Na druhom mieste skončil s rovnakým počtom bodov Peter Pauk, a ako nám prezradil – toto bol jeho prvý turnaj v živote, tretie miesto získala Miriam Weissensteinerová so ziskom 5 bodov.

Nasledovala kategória pre ženy kde prvé miesto získala skúsená hráčka SK Slovanu p. Zita  Beňová so ziskom 5,5 bodu. V celkovo poradí najvyššie umiestnená dáma skončila na peknom 18 mieste. Druhé miesto získala žiačka ukrajinského pôvodu Oleksandra Strelbitska so ziskom 5 bodov. Tretie miesto obsadila Vojtková Linda Bernadeta so ziskom 4,5 bodu.

V kategórii žiakov – prvé miesto si vybojoval Šimon Šalgovič s celkovým ziskom 6 bodov, druhé miesto získal Karol Paluška s 5 bodmi a na tretom mieste sa umiestnil Jakub Blaho s rovnaným počtom bodov.  

Poslednou kategóriou bola kategória pre seniorov kde o prvé mesto zápasili Ladislav Ochrana a Štefan Ďurovka, obaja skúsení ligový hráči. Ich vzájomní zápas skončil v neprospech Štefana Ďurovku rozdielom len jednej sekundy! Ladislav Ochrana získal 6,5 bodu a v celkovom poradí skončil na úctyhodnom 6 mieste. Štefan Ďurovka zaostal iba o 0,5 bodu s celkovým ziskom 6 bodov. Na treťom mieste sa umiestnil Ivan Paulička s rovnakým bodovým ziskom 6 bodov.

Všetci účastníci si pochutnali na veľkej šachovej torte, ktorú sme si nechali priamo na túto udalosť vyrobiť u skúsenej farníčky Aničky Lapošovej. Veľmi pekne jej  ďakujeme, torta bola neskutočne dobrá.  Žiadny účastník aj keď sa neumiestnil na prvých priečkach, ktoré znamenali diplom, pohár a vecnú cenu, neodišiel bez drobnej odmeny v podobe čokolády, alebo cien od nášho sponzora Západoslovenských elektrární. Ďakujeme za túto dôležitú podporu.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým členom prípravného tímu, farníčkam, ktoré sa starali o občerstvenie nás všetkých, pánovi farárovi za darovanie cien a všetkej ostatnej podpory. Tešíme sa už teraz na v poradí 4. ročník, ktorý sa uskutoční na začiatku roku 2017.

Za organizačný  tím ŠK Dúbravan  Milan Belák, Ladislav Šipeky, Peter Lukáč a Ivan Straka.

Výsledky 3.ročnika farského šachového turnaja 2016

Fotky fotografa Jozefa Zvardoňa

Ďalšie fotky z turnaja