Zoznam členov podľa matriky SŠZ k 1.5.2019

8542 Adamec, Maroš 1301F [-4] 14951894  
6552 Belák, Matúš 1277F [0] 14936453  
6586 Belák, Milan 1686F [0] 14939967  
8546 Cepka, Richard 1875F [+16] 14951908 R
4538 Dobcsányi, Dominik 1618F [0] 14923696  
6618 Duraj, Ján 1868F [-4] 14936720  
2657 Ďurovka, Štefan 1753F [-4] 14909642  
8571 Gál, Milan 1399F [+11] 14951940  
9793 Hlaváč, Tomáš 1215F [0] 14964848  
9404 Kytlica, Peter 1819F [-1] 14961008  
685 Laho, Tomáš 1798F [+7] 14951932  
9578 Lička, Daniel 1431F [+26] 14962861  
9840 Lička, Radomír 1667F [+4] 14965208  
130 Lukáč, Peter 1665F [0] 14908310  
9620 Milata, Matej 1430F [0] 14963264  
221 Ochrana, Ladislav 1962F [-10] 14909022  
8243 Pastorok, Miroslav 1703F [+8] 14948834  
9074 Paúk, Peter 1751F [+20] 14957736  
9986 Rybárová, Zuzana 1000 14966727  
7624 Straka, Ivan 1688F [-15] 14944243  
8757 Strelbitska, Oleksandra 1589F [0] 14954834  
8230 Struhár, Adrián 1420F [-6] 14948818  
7969 Suroviak, Branislav 1000 14947650  
696 Šipeky, Ladislav 1925F [0] 14916703 FA, T
9201 Žáčik, Tibor 1000 14958546  
8978 Žáčik, Tibor, Gregor 1270F [+12] 14955903  

* IA, FA, R – rozhodca | T – trener | XL – lektor | ON – onlinova obsluha, aktivna | S – sympatizant | N – naturalizovaný | P – pozastavené členstvo | I – invalid