Šachový klub DÚBRAVAN

Sídlo:

Repašského 1949/5
841 02 Bratislava

Číslo účtu: 116 5481 003 / 1111
Číslo účtu v tvare IBAN: SK4911110000001165481003
IČO: 42252954
DIČ: 2023 264 276
Právna forma: Občianske združenie

 

Výkonný výbor:

Predseda: Mgr.art., Mgr. Ladislav Šipeky, FA ; ladislav.sipeky@dubravan.eu ;
mobil:0903 214 201
Podpredseda: Ing. Tomáš Laho
Člen: Mgr. Milan Belák ; milan.belak@dubravan.eu
Člen: Peter Lukáč ; peter.lukac@dubravan.eu
Člen: Adrián Struhár

Kontrolór:

Mgr. Marcel Burkert ; marcel.burkert@dubravan.eu

 

Klubová miestnosť:

Centrum rodiny
Bazovského 6
84101 Bratislava

Spojenia:

MHD: zastávka Švantnerova autobusy: 83,84,20 električky: 4, 5
(nad Tesco Expres po schodoch hore)