História klubu

História šachového klubu Dúbravan.

Oficiálny vznik klubu bol 28. apríla 2011, keď boli potvrdené prvé stanovy na MV SR, ktoré prijali na členskej schôdzi 15 zakladajúcich členov začiatkom apríla 2011.  11. mája 2011 bolo pridelené IČO. Zásadný podiel na vzniku klubu mal Bc. Rastislav Kevický, ktorý sa stal predsedom klubu a bol hnacím motorom pre fungovanie klubu, mal veľa dobrých nápadov pre rozvoj šachu, bol schopný organizátor a hlavne bol obetavo nažhavený pre prácu v prospech klubu. Jeho zásluhou sa v Dúbravke objavilo miesto, kde deti mohli spoznávať hru šach a dospelí nemuseli cestovať do mesta za šachom. Cieľ klubu bol zameraný na šachový tréning deti, účasť na šachových ligách a v prípade podpory organizovanie turnajov pre dúbravskú mládež.

Bc. Rastislav Kevický hneď od začiatku učil deti šach na ZŠ Pri kríži 11, kde bola prvá klubová miestnosť. V auguste 2011 prišiel do klubu Mgr. Ladislav Šipeky, FA, ktorý sa stal klubovým metodikom a trénerom pre pokročilých. Od 27. apríla 2012 bola klubovou miestnosťou KC Fontána, Ožvoldíková 12. V novembri 2013 bol zvolený nový predseda klubu Mgr. Ladislav Šipeky, FA. Od septembra 2015 je novou klubovou miestnosťou Centrum rodiny, Bazovského 6.

Hlavné aktivity klubu v rokoch 2011-2015 boli: organizovanie detského turnaja O putovný pohár starostu Dúbravky v mesiaci máj-jún, organizovanie školských majstrovstiev žiakov v  novembri, organizovanie turnaja FIDE Open Dúbravan – O pohár SNP koncom augusta. Klub sa zúčastnil ligových súťaži BŚZ v 5.lige.

V roku 2012 spoluorganizoval s ŠO Tatran Dúbravka Trojkrálový šachový turnaj v rapid šachu.

Od roku 2014 sa podarilo usporiadať v spolupráci s Rímskokatolíckým fárskym úradom Bratislava-Dúbravka Farský turnaj v rapid šachu, ktorý si našiel svoje miesto vo februári.