Dotácie

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou 2018

Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
(eur)
DF201806 212018 19.9.2018 10 ks šachových hodín KK9908  Ján Kišoň „JK“ 279,00
DF201807 180987 29.10.2018 šachovnice 7x, Kniha Miroslav Pálka 68,10

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou 2017

Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
(eur)
DF201703 170923 28.9.2017 2ks šachových hodín DGT 2010 Mirosla Pálka          115,60 €
Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
(eur)
DF201703 170923 28.9.2017 2ks šachových hodín DGT 2010 Mirosla Pálka          115,60 €
DF201704 170924 29.9.2017 postovne k FA 170923 Mirosla Pálka               4,50 €
DF201705 171081 2.11.2017 2ks šachových súprav Mirosla Pálka            49,80 €
DF201706 171082 3.11.2017 postovne k FA 171081 Mirosla Pálka               4,50 €