Šachový krúžok

Šachový klub Dúbravan – krúžok šachu

Názov krúžku: šachový krúžok – 2018/19 – začiatočníci a mierne pokročilí

Šachový krúžok je určený pre deti primárne prvého stupňa ZŠ (2-5 ročník), začiatočníci a mierne pokročilí. Krúžok môžu navštevovať aj deti mimo ZŠ Pri kríži, ktoré budú vyzdvihnuté lektorom o 15:55 spred „družinárskeho“ vchodu školy (ten od od cesty). Deti budú opúšťať školu okolo 17:35 hlavným vchodom (ten od ihriska). Počas minulého roka sa to ohľadne vchodov zmenilo, takže túto informáciu prosím vnímajte ako predbežnú. O zmene vyzdvihovania budete informovaný. 
Deti by so sebou na krúžok mali nosiť písacie potreby a zošit formátu cca A5. Na prvú hodinu prosím priniesť aj vyplnený registračný formulár, ktorý je dôležitý najmä kvôli kontaktu na zákonného zástupcu dieťaťa. Osobné prihlasovanie (mimo ZŠ Pri kríži) je akceptované len do naplnenia kapacity, pričom uprednostnené budú deti zo ZŠ Pri kríži. 

Kedy a kde: Na ZŠ Pri kríži, Bratislava – Dúbravka, Pondelky 16:00 – 17:30

Od kedy: 1. október 2018
Cena krúžku*: Krúžkový poukaz** + 5EUR /mes.,

Osobné prihlasovanie e-mailom na: ladislav.sipeky@dubravan.eu, prípadne na tel.č.: 0903 214 201

* spôsob platby:
prevodom na účet: 116 5481 003 / 1111 resp. číslo účtu v tvare IBAN: SK4911110000001165481003,
KS: 308 ; VS: dátum narodenia bez bodiek

** v prípade, že nepoužijete krúžkový poukaz na šachový krúžok, je doplatok 29EUR/rok (čo je hodnota poukazu).

** info o krúžkových poukazoch sa členov klubu netýka, tam je len doplatok 5EUR/mes

 Spojenia:

Najbližše je zastávka utobusu č.83 – Homolova, 2 minúty pešo.
Ostané spoje: 20, 123 zastávka Pri kríži alebo 4, 5,  84 OD Saratov – 7 minút pešo.