6. ročník O Putovný pohár starostu Dúbravky – 2017

Už sa pomaly stáva tradíciou, že keď k nám prichádzajú ľadoví muži podľa pranostík – Pankrác, Servác a Bonifác, tak v Dúbravke mládež súťaží za šachovnicami. V sobotu 13. mája 2017  sa konal v priestoroch ZŠ Pri kríži už 6. ročník šachového turnaja O Putovný pohár starostu Dúbravky, čo je turnaj pre začínajúcich mladých šachistov do 16 rokov, ktorý usporiadal  šachový klub  ŠK Dúbravan. Chceme sa poďakovať  za podporu pri organizácii turnaja nášmu starostovi Dúbravky RNDr. Martinovi Zaťovičovi a Miestnemu úradu Bratislava – Dúbravka, pani riaditeľke základnej školy Pri Kríži Mgr. Ivete Mikšíkovej za jej pomoc a poskytnuté priestory, a tiež mamičke nášho mladého člena pani Ivane Adamcovej za vecné ceny pre deti.  

Turnaja sa zúčastnilo 28 detí, z toho 5 dievčat a 23 chlapcov.  Pravidlá šachu počas turnaja boli prispôsobené pre začiatočníkov, aby niektoré články pravidiel šachu neboli príliš prísne a deti si postupne zvykali hrať podľa pravidiel,  ktoré platia pre šachistov. Hralo sa systémom na 9 kôl, 15 minút pre každého hráča na partiu. Na turnaj dohliadal medzinárodný rozhodca FA Ladislav Šipeky, ktorý vysvetľoval deťom aj pravidlá šachu a medzi kolami často a ochotne odpovedal na otázky niektorého dieťaťa.  Najčastejšie rozhodca zasahoval, keď bol na šachovnici vykonaný nemožný ťah, ale oproti minulým ročníkom nebol príliš veľký počet nemožných ťahov a turnaj  rýchlo ubiehal. Deti mali z hry veľkú radosť, hrali takmer do matu alebo kým neostali na šachovnici len dvaja králi.  Niekedy si po prehratej partii aj poplakali, ale potom si dali občerstvenie, ktoré prichystali skvelé pani kuchárky, a to ich opäť správne naladilo a vydržali bojovať až do posledného kola.

Celkovým víťazom turnaja sa stal Dávid Petrek z klubu ŠK Slovan Bratislava so ziskom 9 bodov z 9 partií. Na 2. mieste skončila Oleksandra Strelbitská  z klubu ŠK Dúbravan so 7 bodmi. 3. miesto so ziskom 6,5 bodov obsadil Tomáš Čižmár z krúžku Bratislavskej šachovej akadémie. V kategórií „dievča“ skončila najlepšie Oleksandra Strelbistká, na 2.mieste sa umiestnila Linda Vojtková z klubu ŠK Komplet Modranka, o 3.miesto sa podelili Lívia Mervová z klubu Tatran Tilgnerka a Anastasiya Globa z klubu KŠN Bratislava. Najlepším chlapcom bol Dávid Petrek, 2.miesto tejto kategórie patrilo Tomášovi Čižmárovi a 3.miesto získal Milan Gál z klubu ŠK Dúbravan. Ocenených bolo aj ďalších 6  hráčov v kategóriách podľa veku a 8 hráčov získalo vyžrebované vecné ceny.

Kategórie:
Chlapci – 1. Dávid Petrek (ŠK Slovan Bratislava), 2. Tomáš Čižmár (Bratislavská šachová akadémia), 3. Milan Gál (ŠK Dúbravan)
Dievčatá – 1.Oleksandra Strelbitska (ŠK Dúbravan) , 2. Linda Vojtková (ŠK Komplet Modranka), 3. Lívia Mervová (Tatran Tilgnerka) a Anastasiya Globa (KŠN Bratislava) 

Do  8 rokov –  1. Pavol Čutka (Bratislavská šachová akadémia)
Do 10 rokov – 1. Tomáš Čižmár (Bratislavská šachová akadémia)
Do 12 rokov – 1. Milan Gál (ŠK Dúbravan)
Do 14 rokov – 1. Dávid Petrek (ŠK Slovan Bratislava)
Do 16 rokov – 1. Benjamin Max Markschies (ŠK Slovan Bratislava)
Najlepší zo ZŠ Pri Kríži – 1. Martin Antolík

Výsledky 6. ročníka O Putovný pohár starostu Dúbravky – 2017

Popri hlavnom turnaji  sa hral turnaj pre sprievodné osoby z radov rodičov hrajúcich detí a niekoľko ľudí z klubov, celkovo bolo 17 hráčov, z toho 4 ženy, čo bolo príjemným prekvapením. Víťazstvo v turnaji si vybojoval Ladislav Ochrana z klubu Strelec Devínska Nová Ves so 7 bodmi zo 7 partií.

Výsledky B-turnaja

Dúfame, že účastníci turnaja boli spokojní  a na budúci rok do našej mestskej časti prídu aj ďalšie nové šachové nádeje.