4. ročník O Putovný pohár starostu Dúbravky – 2015

V sobotu 30. mája 2015 sa konal v priestoroch ZŠ Pri kríži v poradí už 4. ročník šachového turnaja O Putovný pohár starostu Dúbravky. Zakladateľom a organizátorom turnaja išlo o zapojenie mladých začínajúcich šachových nadšencov do sveta šachu, spomedzí ktorých sa môžu nájst perspektívne talenty, preto sa zápolenia o ceny mohli zúčastniť len deti do 16 rokov. Turnaj mal od začiatku podporu aj u obyvateľov Dúbravky a týmto chceme vyjadriť veľkú vďaku za podporu osobnostiam , najmä nášmu starostovi Dúbravky RNDr. Martinovi Zaťovičovi a celému Miestnemu úradu Bratislava – Dúbravka, pani riaditeľke základnej školy Pri Kríži Mgr. Ivete Mikšíkovej a tímu kuchárok, ktoré sa starali po celý čas o občerstvenie, a tiež firme Kasprano za drobné ceny pre deti. Bez tejto pomoci by šachový klub ŠK Dúbravan nemohol turnaj usporiadať.

Turnaja sa zúčastnilo 28 deti, z toho 26 chlapcov a 2 dievčatá. Pre väčšinu deti to bol prvý vážnejší turnaj a prvé reálne zoznamovanie sa s pravidlami tejto kráľovskej hry. Pravidlá šachu počas turnaja boli prispôsobené pre začiatočníkov, aby niektoré články pravidiel šachu neboli príliš prísne a deti si postupne zvykali hrať podľa pravidiel, kým budú hrať s dospelými. Hralo sa tempom 2 x 15 min. na 9 kôl.

Neľahkú úlohu mal hlavný rozhodca turnaja FA Ladislav Šipeky, ktorý dozeral nad priebehom turnaja, vysvetľoval deťom pravidlá šachu a počas kôl často ochotne išiel od stola k stolu k zdvihnutej ruke niektorého dieťaťa, čo znamenalo, že sa vyskytol nejaký problém na šachovnici. Všetko však zvládol vynikajúco a turnaj bežal plynule. Deti bojovali za šachovnicou do úplneho konca, každá výhra ich potešila, ale občas padli aj slzičky z očí po prehre. Pri vyhlasovaní výsledkov turnaja a pri rozdávaní cien všetkým deťom žiaril úsmev na tvári, a tak sa dá povedať, že všetci boli spokojní.

Celkovým víťazom turnaja sa stal Richard Galla z klubu ŠK Dvory nad Žitavou so ziskom 8,5 bodov z 9 partií. Na 2. mieste skončil Dávid Németh z klubu ŠK Dvory nad Žitavou s 7,5 bodmi. 3. miesto so ziskom 7,5 bodov obsadil Dominik Pecháček z klubu ŠK Junior CVC Banská Bystrica. Najlepšíe dievča bolo Surya Huttinger z klubu ŠK Televízia Karlova Ves so 4 bodmi na 15. mieste. Najlepším hráčom zo šachového krúžku zastrešovaným Šachovým klubom Dúbravan bol Maroš Adamec s 5 bodmi na 8. mieste.

Veríme, že šachová tradícia sa v Dúbravke bude naďalej upevňovať a aj budúci rok sa v našej mestskej štvrti stretnú opät šachové nádeje v ešte väčšom počte.

Výsledky 4.ročnika O Putovný pohár starostu Dúbravky – 2015