Základné princípy určenia zostavy družstiev ŠK Dúbravan na ligové stretnutie platné pre ročník 2017/2018

 

Základné princípy určenia zostavy družstva ŠK Dúbravan A   na ligové stretnutie platné pre ročník 2017/2018.

 

 1. Zostavu družstva na ligové stretnutie tvorí 8 hráčov zo súpisky družstva.
 2. Na súpiske družstva môže byť maximálne 20 hráčov, ktorí sú zoradení podľa platného súťažného poriadku družstiev BŠZ v praktickom šachu.
 3. Pre interné potreby klubu je 8 hráčov zostavy rozdelených v počte 5+3*. Vysvetlivky: 5 – hráči spravidla na 1.-7. mieste podľa súpisky družstva, 3* – ľubovolní hráči nad 15 rokov  alebo hráči ZŠ.
 4. Organizačný pracovník družstva alebo jeho zástupca oznámi v dostatočnom predstihu termín ligového stretnutia, spravidla aspoň 5 dní pred ligovým stretnutím.
 5. Hráči, ktorí majú záujem v danom stretnutí hrať, sú povinní sa prihlásiť na ligové stretnutie organizačnému pracovníkovi družstva alebo jeho zástupcovi najneskôr do stredy 20:00 hod. v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie.
 6. Prihlásovaní hráči sú zoradení podľa času prihlásenia na ligové stretnutie.
 7. Z prihlásených hráčov sa vyberie potrebný počet hráčov podľa bodu 3. a oznámi sa predpokladaná zostava vrátane náhradníkov najneskôr vo štvrtok v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie.
 8. Ak je prihlásených hráčov menej ako 8 hráčov, tak organizačný pracovník družstva alebo jeho zástupca osloví vo štvrtok v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie, daľších hráčov v poradí podľa súpisky, kým sa neuzavrie zostava na ligové stretnutie.
 9. Ak hráč pri prihlásení na ligové stretnutie nesplní bod 5., tak môže byť zaradený do zostavy len pri uvoľnení miesta v zostave.
 10. Ak sa niektorí hráči nedostali do zostavy podľa bodu 5. a podľa bodu 3. z dôvodu väčšieho počtu hráčov, tak získavajú prednostné právo do zostavy na najbližšie ligové stretnutie.
 11. Hráč je povinný oznámiť telefonicky organizačnému pracovníkovi družstva alebo jeho zástupcovi  v deň ligového stretnutia do 14:45 hod. meškanie na ligové stretnutie, inak stráca nárok na miesto v zostave a jeho miesto zaujme náhradník.
 12. Prihlásený hráč, ktorý nepríde na ligové stretnutie a dodatočne nepreukáže vážnosť dôvodu neprítomnosti, má pozastavené nasadzovanie do zostavy družstva, kým k tomu VV ŠK Dúbravan nevydá stanovisko.

Tento dokument nadobúda platnosť dňa 14.9.2017.

 

Základné princípy určenia zostavy družstva ŠK Dúbravan B   na ligové stretnutie platné pre ročník 2017/2018.

 

 1. Zostavu družstva na ligové stretnutie tvorí 8 hráčov zo súpisky družstva.
 2. Na súpiske družstva môže byť maximálne 20 hráčov, ktorí sú zoradení podľa platného súťažného poriadku družstiev BŠZ v praktickom šachu.
 3. Pre interné potreby klubu je 8 hráčov zostavy rozdelených v počte 1+2+5. Vysvetlivky: 1 – hráči spravidla na 1.-2. mieste podľa súpisky družstva, 2 – ľubovolní hráči nad 15 rokov,  5 – hráči ZŠ.
 4. Organizačný pracovník družstva alebo jeho zástupca oznámi v dostatočnom predstihu termín ligového stretnutia, spravidla aspoň 5 dní pred ligovým stretnutím.
 5. Hráči, ktorí majú záujem v danom stretnutí hrať, sú povinní sa prihlásiť na ligové stretnutie organizačnému pracovníkovi družstva alebo jeho zástupcovi najneskôr do stredy 20:00 hod. v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie.
 6. Prihlásovaní hráči sú zoradení podľa času prihlásenia na ligové stretnutie.
 7. Z prihlásených hráčov sa vyberie potrebný počet hráčov podľa bodu 3. a oznámi sa predpokladaná zostava vrátane náhradníkov najneskôr vo štvrtok v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie.
 8. Ak je prihlásených hráčov menej ako 8 hráčov, tak organizačný pracovník družstva alebo jeho zástupca osloví vo štvrtok v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie, daľších hráčov v poradí podľa súpisky, kým sa neuzavrie zostava na ligové stretnutie.
 9. Ak hráč pri prihlásení na ligové stretnutie nesplní bod 5., tak môže byť zaradený do zostavy len pri uvoľnení miesta v zostave.
 10. Ak sa niektorí hráči nedostali do zostavy podľa bodu 5. a podľa bodu 3. z dôvodu väčšieho počtu hráčov, tak získavajú prednostné právo do zostavy na najbližšie ligové stretnutie. Ak je prihlasených viac hráčov ZŠ, tak môžu dostať prednosť pri výbere zostavy pred ostatnými hráčmi.
 11. Hráč je povinný oznámiť telefonicky organizačnému pracovníkovi družstva alebo jeho zástupcovi  v deň ligového stretnutia do 16:45 hod. meškanie na ligové stretnutie, inak stráca nárok na miesto v zostave a jeho miesto zaujme náhradník.
 12. Prihlásený hráč, ktorý nepríde na ligové stretnutie a dodatočné nepreukáže vážnosť dôvodu neprítomnosti, má pozastavené nasadzovanie do zostavy družstva, kým k tomu VV ŠK Dúbravan nevydá stanovisko.

Tento dokument nadobúda platnosť dňa 14.9.2017.

 

Základné princípy určenia zostavy družstva ŠK Dúbravan C      na ligové stretnutie platné pre ročník 2017/2018.

 

 1. Zostavu družstva na ligové stretnutie tvorí 8 hráčov zo súpisky družstva.
 2. Na súpiske družstva môže byť maximálne 20 hráčov, ktorí sú zoradení podľa platného súťažného poriadku družstiev BŠZ v praktickom šachu.
 3. Pre interné potreby klubu je 8 hráčov zostavy rozdelených v počte 3+5. Vysvetlivky: 3 – hráči spravidla na 1.-3. mieste podľa súpisky družstva, 5 – ľubovolní hráči nad 15 rokov.
 4. Organizačný pracovník družstva alebo jeho zástupca oznámi v dostatočnom predstihu termín ligového stretnutia, spravidla aspoň 5 dní pred ligovým stretnutím.
 5. Hráči, ktorí majú záujem v danom stretnutí hrať, sú povinní sa prihlásiť na ligové stretnutie organizačnému pracovníkovi družstva alebo jeho zástupcovi najneskôr do stredy 20:00 hod. v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie.
 6. Prihlásovaní hráči sú zoradení podľa času prihlásenia na ligové stretnutie.
 7. Z prihlásených hráčov sa vyberie potrebný počet hráčov podľa bodu 3. a oznámi sa predpokladaná zostava vrátane náhradníkov najneskôr vo štvrtok v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie.
 8. Ak je prihlásených hráčov menej ako 8 hráčov, tak organizačný pracovník družstva alebo jeho zástupca osloví vo štvrtok v týždni, keď sa hrá ligové stretnutie, daľších hráčov v poradí podľa súpisky, kým sa neuzavrie zostava na ligové stretnutie.
 9. Ak hráč pri prihlásení na ligové stretnutie nesplní bod 5., tak môže byť zaradený do zostavy len pri uvoľnení miesta v zostave.
 10. Ak sa niektorí hráči nedostali do zostavy podľa bodu 5. a podľa bodu 3. z dôvodu väčšieho počtu hráčov, tak získavajú prednostné právo do zostavy na najbližšie ligové stretnutie.
 11. Hráč je povinný oznámiť telefonicky organizačnému pracovníkovi družstva alebo jeho zástupcovi  v deň ligového stretnutia do 16:45 hod. meškanie na ligové stretnutie, inak stráca nárok na miesto v zostave a jeho miesto zaujme náhradník.
 12. Prihlásený hráč, ktorý nepríde na ligové stretnutie a dodatočné nepreukáže vážnosť dôvodu neprítomnosti, má pozastavené nasadzovanie do zostavy družstva, kým k tomu VV ŠK Dúbravan nevydá stanovisko.

Tento dokument nadobúda platnosť dňa 14.9.2017.