Kniha Dúbravka

Nedávno vyšla kniha o Dúbravke. Je tam zopár strán o ŠK Dúbravan.  Pripájam ukážky z knihy.