Šachový krúžok

Šachový klub Dúbravan – krúžok šachu

Názov krúžku: šachový krúžok – 2017/18 – začiatočníci a mierne pokročilí

Šachový krúžok je určený pre deti primárne prvého stupňa ZŠ, začiatočníci a mierne pokročilí. Krúžok môžu navštevovať aj deti mimo ZŠ Pri kríži, ktoré budú vyzdvihnuté lektorom o 15:55 spred „družinárskeho“ vchodu školy (ten od od cesty). Deti budú opúšťať školu okolo 17:35 hlavným vchodom (ten od ihriska).
Deti by so sebou na krúžok mali nosiť písacie potreby a zošit formátu cca A5. Na prvú hodinu prosím priniesť aj vyplnený registračný formulár, ktorý je dôležitý najmä kvôli kontaktu na zákonného zástupcu dieťaťa.

Kedy a kde: Na ZŠ Pri kríži, Bratislava – Dúbravka, Pondelky 16:00 – 17:30

Od kedy: 2. október 2017
Cena krúžku*: Krúžkový poukaz** + 5EUR /mes.,

Osobné prihlasovanie e-mailom na: ladislav.sipeky@dubravan.eu, prípadne na tel.č.: 0903 214 201

* spôsob platby:
prevodom na účet: 116 5481 003 / 1111 resp. číslo účtu v tvare IBAN: SK4911110000001165481003,
KS: 308 ; VS: dátum narodenia bez bodiek

** v prípade, že nepoužijete krúžkový poukaz na šachový krúžok, je doplatok 29EUR/rok (čo je hodnota poukazu).

** info o krúžkových poukazoch sa členov klubu netýka, tam je len doplatok 5EUR/mes

 Spojenia:

Najbližše je zastávka utobusu č.83 – Homolova, 2 minúty pešo.
Ostané spoje: 20, 123 zastávka Pri kríži alebo 4, 5,  84 OD Saratov – 7 minút pešo.